ลานโพธิ์ - สำนักพิมพ์บางกอกสาส์น

Tuesday
Sep 01st
ป้ายโฆษณา
หน้าแรก พระเกจิอาจารย์

พระเกจิอาจารย์

พระพุทธบาท สระบุรี

ภาพและเรื่องโดย อภิวัฒน์ โควินทรานนท์

วัดพระพุทธบาทปูชนียวัตถุ และปูชนียสถาน ที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ ในประเทศไทยมี 2 สิ่ง คือ

1. พระมหาธาตุเจดีย์ อันเป็นที่สถิตของพระบรมสารีริกธาตุ พระมหาธาตุเจดีย์ที่สำคัญยิ่ง ได้แก่ พระปฐมเจดีย์ (ภาคกลาง) พระบรมธาตุเมืองนคร (ภาคใต้) พระธาตุพนม (ภาคอีสาน) พระธาตุหริภุญชัย (ภาคเหนือ) พระบรมบรรพต (พระเจดีย์ภูเขาทอง)  กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

2. พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อันได้แก่ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระพุทธโสธร เป็นอาทิ

แต่มีปูชนียวัตถุ ปูชนียสถานที่สำคัญยิ่ง มีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและสักการบูชาของชาวไทยมาแต่โบราณ และมีหนึ่งเดียว นั่นคือ


อ่าน 0 ความคิดเห็น... >>

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2014 เวลา 13:38 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

สาลิกาปรายมายา ที่สุดของขลัง เมตตามหาเสน่ห์

ภาพและเรื่องโดย แฉ่ง บางกระเบา

แผ่นยันต์ส่วนหนึ่งที่จะใช้หลอมหล่อเป็น สาลิกาปรายมายาพระอาจารย์โบรีกำลังฝังตะกรุดในหน้าผากของผู้ศรัทธาฉบับที่แล้วได้เสนอเรื่องราวของ พระอาจารย์โบรี ธีระมุนี เกจิอาจารย์ชาวเขมรผู้เชี่ยวชาญศาสตร์หลายแขนง โดยเฉพาะการ ฝังตะกรุดทองคำ ลงในหน้าผากได้อย่างมหัศจรรย์โดยไม่ต้องเจาะลงไปในเนื้อ เพียงเอาตะกรุดวางไว้บนหน้าผากและภาวนาคาถาเสกฝังลงไปใต้ผิวหนังได้อย่างน่าแปลกใจยิ่ง เมื่อถามผู้ที่ได้รับการฝังว่ารู้สึกอย่างไรในขณะฝังตะกรุด ได้รับคำตอบว่า รู้สึกไม่เจ็บแต่อย่างไร การฝังตะกรุดนี้นอกจากจะมีอานุภาพทางเมตตามหานิยมแล้ว ยังเป็นการช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆ รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย จึงมีผู้เดินทางไปให้พระอาจารย์โบรี ธีระมุนี ฝังกันมากมายในแต่ละวัน


อ่าน 0 ความคิดเห็น... >>

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 15 มกราคม 2014 เวลา 11:25 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

พระอาจารย์โบรี ธีระมุนี พระอาจารย์อาคมขลังแห่งพนมกเลน

พระอาจารย์โบรี ธีระมุนี พระอาจารย์อาคมขลังแห่งพนมกเลนพระอาจารย์โบรี ธีระมุนี พระอาจารย์หนุ่มผู้เดินทางมา กำปงชะนัง พระอาจารย์หนุ่มองค์นี้บวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรที่วัดประแจนเทพ จากนั้นสนใจวิชาพุทธาคมและไสยศาสตร์ ได้เดินทางศึกษาวิชาไสยศาสตร์จากอาจารย์ในประเทศเขมรที่มีชื่อเสียงหลายองค์ จนอายุครบบวชก็ได้บวชเป็นพระภิกษุ โดยมี พระครูเฮงปัชยา ธีปะดีโล เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นได้ศึกษาธรรมจนสอบได้ นักธรรมเอก จึงตัดสินใจออกธุดงค์ในป่าเขาลำเนาไพร ในประเทศเขมรแถบ ภูตะแบง จนถึง พนมกเลน ได้พบอาจารย์ เจียง สำเริญ ได้ศึกษาไสยศาสตร์แขนงต่างๆ โดยเฉพาะวิชา เมตตาสาลิกามหานิยม และวิชา ปรายมายา จนชำนาญ จึงเดินทางไปจำพรรษาอยู่ที่ วัดปะเนตรพระ หลายพรรษา ฝึกฝนวิชาพุทธาคมที่ได้เล่าเรียนมาสงเคราะห์ชาวบ้านย่านนั้นจนมีชื่อเสียง จากนั้นได้ธุดงค์เข้ามาในประเทศไทย และจำพรรษาอยู่กับ หลวงพ่อเมียน เกจิอาจารย์สายเขมรด้วยกันที่ วัดบ้านจะเนียง อ.กะสัง จ.บุรีรัมย์ จนถึงทุกวันนี้


อ่าน 0 ความคิดเห็น... >>

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 09 มกราคม 2014 เวลา 11:16 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

มงคลวโรกาส ๔๐ ปี นิตยสารลานโพธิ์

รูปหล่อหลวงพ่อรอด (เสือ) วัดประดู่ทรงธรรมทำบุญเลี้ยงพระ ณ วัดประดู่ทรงธรรม มอบเงินรายได้ถวายเจ้าอาวาส เพื่อบูรณะสำนักปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน

พิธีพุทธาภิเษก รูปหล่อหลวงพ่อรอด (เสือ) - เหรียญหลวงพ่อรอด (เสือ) ณ วัดประดู่ทรงธรรม อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556


อ่าน 0 ความคิดเห็น... >>

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 08 มกราคม 2014 เวลา 15:24 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร

ภาพและเรื่องโดย นิตยสารลานโพธิ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศวิหารธรรมะของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) ที่เคยนิพนธ์เอาไว้ในเรื่อง บางครั้งก็ต้องใช้ปาฏิหาริย์ มีความน่าสนใจมาก ขอหยิบยกเอามาให้ท่านที่ชอบมงคลวัตถุ หรือวัตถุมงคลได้อ่านกัน ดังนี้

พระพุทธเจ้าทรงมีอิทธิปาฏิหาริย์ แสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์ ดังที่เข้าใจกัน เช่น เหาะเหินเดินอากาศได้ เดินบนน้ำได้ ดำดินได้ เป็นต้น ความเชื่ออย่างนี้สืบมาถึงความเชื่อในพระเครื่องรางของขลังในปัจจุบัน

คำว่า อิทธิ แปลว่า ความสำเร็จ ใช้เป็นชื่อของธรรมหมวดหนึ่งก็มี คือ อิทธิบาท ธรรมที่เป็นเหตุให้บรรลุถึงความสำเร็จ มี 4 ประการ คือ ฉันทะ ความพอใจใคร่ที่จะทำ วิริยะ ความเพียร จิตตะ เอาใจใส่ วิมังสา สอบสวนพิจารณา ธรรมทั้งสี่นี้เป็นเหตุให้ถึงความสำเร็จผลในสิ่งที่ไม่เหลือวิสัย นี้แหละเป็นอิทธิหรือฤทธิ


อ่าน 0 ความคิดเห็น... >>

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2013 เวลา 15:55 น. )

อ่านเพิ่มเติม...
หน้า 7 จาก 27