ลานโพธิ์ - สำนักพิมพ์บางกอกสาส์น

Tuesday
Sep 02nd
ป้ายโฆษณา
หน้าแรก พระเกจิอาจารย์

พระเกจิอาจารย์

หลวงพ่อชม วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา

ภาพและเรื่องโดย เชษฐ์ ประตูชัย

หลวงพ่อชม วัดพุทไธศวรรย์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยาวัดพุทไธศวรรย์ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในเขต ตำบลสำเภาล่ม อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา วัดนี้นอกจาก พระพุทธโฆจารย์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ยังมีพระเถระรูปหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเสียงขึ้นชื่อลือชาเป็นที่รู้จักกันทั่วไป เพราะท่านมีความรู้ความชำนาญในด้านวิปัสสนากรรมฐาน ด้านการก่อสร้างซ่อมแซมวัดวาอารามและคาถาอาคม ชนิดที่พูดได้ว่าไม่เป็นที่สองรองใคร พระเถระรูปนี้มีสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร มีราชทินนามว่า พระครูอุเทศธรรมวินัย ตำแหน่งเจ้าคณะหมวด รองแขวงกรุงเก่า หรือส่วนใหญ่เรียกว่า หลวงพ่อชม วัดพุทไธศวรรย์ แต่ก่อนที่ผมจะเล่าให้ท่านฟังถึงเรื่องราวอันพิสดารพันลึกของท่าน ผมจะขอพูดถึง วัดพุทไธศวรรย์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เสียก่อนตามธรรมเนียมที่ยึดถือกันมา


อ่าน 0 ความคิดเห็น... >>

แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 00:00 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

รูปหล่อรุ่น เกิดโชคลาภ หลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

หลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายกวัดโพธิ์แทน เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สร้างขึ้นในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อพุทธศักราช 2450 บนเนื้อที่ 41 ไร่ ที่ บ้านโพธิ์แทน ตำบลบางปลากดในอดีต และในปัจจุบันคือ ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ ตามประวัติของ วัดโพธิ์แทน นั้นรู้กันว่า นายเล็ก รักคุณ เป็นผู้น้อมถวายที่ดินเพื่อสร้าง วัดโพธิ์แทน ตลอดจนอุบาสก-อุบาสิกาผู้มีจิตยึดมั่นต่อพระพุทธศาสนาร่วมกันสร้าง วัดโพธิ์แทน ขึ้นมาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน โดยมี พระอาจารย์ยอด เป็นผู้รับหน้าที่นำชาวบ้านสร้าง วัดโพธิ์แทน เรื่อยมาด้วยความอุตสาหะวิริยะยิ่ง เพื่อความเจริญก้าวหน้าของอารามแห่งนี้ แม้ว่าในขณะนั้นการเดินทางไป วัดโพธิ์แทน จะยากลำบากเนื่องจากวัดนี้อยู่ห่างไกลความเจริญเพราะห่างไกลหมู่บ้าน แต่รายล้อมรอบด้วยทุ่งนาเพราะวัดนี้ตั้งอยู่พื้นที่ราบลุ่มนั่นเอง จนกระทั่งท่านได้มรณภาพลงในที่สุด จากนั้นได้มีเจ้าอาวาสลำดับมา 3 องค์ จนถึง พ.ศ.2510 จึงได้มีเจ้าอาวาสนาม หลวงพ่อเกิด


อ่าน 0 ความคิดเห็น... >>

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 23:14 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม

ภาพและเรื่องโดย พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร วัดป่าภูผาสูง

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการามพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ หรือ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร พระอริยเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ถึงพร้อมด้วยอำนาจแห่งบารมีและบุญที่สั่งสมไว้แต่ปางบรรพ์
ท่านมีชีวประวัติที่งดงามยิ่งนัก เป็นพระสุปฏิปันโน ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ที่มีภูมิจิตภูมิธรรมแก่กล้า มีศรัทธาพร้อมพรั่งเต็มเปี่ยมในการเผยแพร่สัจธรรมของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ท่านจึงเป็นผู้ที่ ท่านพระอาจารย์มั่นให้ความเมตตา โปรดปราน และให้การยกย่องเป็นกรณีพิเศษว่า มีพลังจิตสูง เป็นผู้เด็ดเดี่ยว อาจหาญ เฉียบขาด ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยธรรม
สมศักดิ์ศรีที่ได้รับความไว้วางใจ จาก พระญาณวิสิษฏ์สมิทธิวีราจารย์ (ท่านพระอาจารย์สิงห์ ขนฺตฺยาคโม) ให้เป็น อัศวินแห่งกองทัพธรรมกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ที่มีธรรมะเป็นอาวุธ และ พระธรรมวิสุทธิมงคล ( หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ) ได้กล่าวถึงบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย และพลังจิตของ ท่านพ่อลี ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสว่า


อ่าน 0 ความคิดเห็น... >>

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2013 เวลา 14:40 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

หลวงพ่อรุ่ง รวยรุ่งโรจน์ วัดท่ากระบือ

เหรียญหลวงพ่อรุ่ง รุ่นรวยรุ่งโรจน์เหรียญหลวงพ่อรุ่ง รุ่นรวยรุ่งโรจน์ วัดท่ากระบือหากเอ่ยนาม หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ในลุ่มแม่น้ำท่าจีนแล้ว คงไม่มีใครที่ จะไม่รู้จักกิตติศัพท์ของท่าน หลวงพ่อรุ่ง ท่านมีอาจารย์ดีหลายองค์ องค์แรกคือ หลวงพ่อหรุ่น วัดช้างเผือก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม หลวงพ่อหรุ่นองค์นี้ไม่ธรรมดา สามารถเป็นอาจารย์ที่คุมธุดงค์ได้ กล่าวคือ ในสมัยนั้นหากใครจะไปธุดงค์ในป่ายามออกพรรษา ต้องไปหาพระอาจารย์ที่สามารถคุมธุดงค์ได้เสียก่อน เพื่อฝากตัวกับอาจารย์ โดยก่อนออกเดินทางอาจารย์จะให้ปักธูปเอาไว้แล้วจึงเดินทางไป มีคำบอกเล่าจากหลานศิษย์ของท่านผู้หนึ่งว่า มีอยู่คราวหนึ่งท่านคุมพระออกธุดงค์มีหลายองค์ อาทิเช่น หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม หลวงพ่อแช่ม วัดจุฬามณี เป็นต้น พระที่ออกเดินทางไปได้พบกับน้ำหลาก ไม่สามารถข้ามลำน้ำที่ไหลเชี่ยวได้ จึงอธิษฐานถึง หลวงพ่อหรุ่น ท่านว่าสักครู่หนึ่งอยู่ดีๆ หลวงพ่อหรุ่น ท่านก็เดินมา ในมือถือสายสิญจน์เอาไว้ แล้วท่านก็มายืนที่ทางน้ำอันเชี่ยวกราก เหวี่ยงสายสิญจน์ข้ามลำน้ำไป จากนั้นท่านก็บอกให้พระธุดงค์ที่เป็นศิษย์ของท่านทั้งหมดหลับตาแล้วจับสายสิญจน์แล้ว


อ่าน 0 ความคิดเห็น... >>

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2012 เวลา 22:47 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

ฉลองตรุษจีน ลานโพธิ์ แจก เหรียญมหาจักรพรรดิ์มงคล หลวงพ่อลำใย วัดสะแก อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

เหรียญรูปเหมือน รุ่น มหาจักรพรรดิ์มงคล หลวงพ่อลำใย สัญญโม วัดสะแก อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยาเหรียญรูปเหมือน รุ่น มหาจักรพรรดิ์มงคล หลวงพ่อลำใย สัญญโม วัดสะแก อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยาฉลองตรุษจีน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ปีใหม่ของชาวจีน นิตยสาร ลานโพธิ์ ยินดีที่จะมอบ เหรียญมหาจักรพรรดิ์มงคล รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ของ หลวงพ่อลำใย สัญญโม เกจิอาจารย์ขลังแห่ง วัดสะแก ปัจจุบันท่านอายุ 84 ปี เป็นผู้ช่วย หลวงปู่ดู่ วัดสะแก สร้างวัตถุมงคลตลอดมา ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ ผู้มีพุทธาคมสูงส่ง และสร้าง เหรียญมหาจักรพรรดิ์มงคล รุ่นแรก ขึ้นเป็นพิมพ์ใหญ่ และอนุญาตให้ นิตยสาร ลานโพธิ์ สร้างเป็นพิมพ์เล็ก รูปแบบเหมือนกันทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ปลุกเสกพร้อมกัน


อ่าน 0 ความคิดเห็น... >>

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 16:08 น. )

อ่านเพิ่มเติม...
หน้า 7 จาก 24