ลานโพธิ์ - สำนักพิมพ์บางกอกสาส์น

Saturday
Dec 20th
ป้ายโฆษณา
หน้าแรก พระเกจิอาจารย์

พระเกจิอาจารย์

หลวงพ่อเงิน บางคลาน พิจิตร พระเกจิอาจารย์ ผู้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอมตะ

ภาพและเรื่องโดย ชัยรัตน์ โมไนยพงศ์

หลวงพ่อเงิน บางคลาน พิจิตร พระเกจิอาจารย์ผู้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอมตะถ้าพูดกันว่า หลวงพ่อเงิน บางคลาน คนทั่วไปก็จะรู้จัก แต่ความจริงวัดที่ท่านเคยอยู่ไม่ได้เรียก วัดบางคลาน แล้ว ปัจจุบันเรียก วัดหิรัญญาราม หรือ วัดวังตะโก เดิมนั่นเอง วัดนี้ตั้งอยู่ที่ ตำบล บางคลาน อำเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร แต่คนทั่วไปเรียกกันติดปากว่า หลวงพ่อเงิน บางคลาน ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าหมายถึง หลวงพ่อเงิน องค์นั้น องค์ที่ มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอมตะ นั่นแหละ

เดิม ตำบล บางคลาน มีฐานะเป็นอำเภอ เนื่องจากตัวอำเภออยู่ห่างจากเส้นทางคมนาคมหลักมาก ทางราชการจึงได้ย้ายที่ทำการไปตั้งใหม่ที่ โพทะเล และเรียกชื่ออำเภอว่า อำเภอโพทะเล ส่วน อำเภอ บางคลาน เดิมก็ลดฐานะลงเป็น ตำบล บางคลาน ให้ขึ้นอยู่กับ อำเภอโพทะเล การเปลี่ยนชื่อนี้ได้ทำเมื่อปี พ.ศ.2480 แต่คนทั่วไปก็ยังเรียก หลวงพ่อเงิน ว่า หลวงพ่อเงิน บางคลาน มาโดยตลอด


อ่าน 0 ความคิดเห็น... >>

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฏาคม 2013 เวลา 13:26 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

หลวงพ่อจง วัดสังฆาราม ( วัดบ้านด่าน ) จ.สุโขทัย

ภาพและเรื่องโดย สุธน ศรีหิรัญ

พระสุขวโรทัย (หลวงพ่อจง จตฺตมโร) วัดสังฆาราม หรือวัดบ้านด่าน สุโขทัยพระสุขวโรทัย ( หลวงพ่อจง จตฺตมโร ) สถานะเดิมชื่อ จง นามสกุล สุขอิ่ม เกิดวันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2477 โยมบิดา นายชื่น โยมมารดา นางมด นามสกุล สุขอิ่ม

อุปสมบทเมื่อวันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2500 ณ พัทธสีมา วัดลานหอย โดยมี พระครูสุวิชานวรวุฒิ ( หลวงพ่อปี้ ) วัดลานหอย เป็นพระอุปัชฌาย์


อ่าน 0 ความคิดเห็น... >>

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2013 เวลา 14:04 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

พระนาคปรก แสงอรุณ ( ปรกวัดสุปัฏน์ ) รุ่นแรก พ.ศ.2495

ภาพและเรื่องโดย นายแพทย์ จรัญ ชัยศิริ

พระนาคปรก วัดสุปัฏนาราม จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2495 ขนาดหน้าตัก 6 นิ้วพระนาคปรก เป็นพระพุทธรูปปางหนึ่ง ที่อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ บนขนดพญานาคที่แผ่พังพาน มีเจ็ดเศียรปกคลุมเบื้องบนพระเศียร องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขณะประทับนั่งขัดสมาธิ ทรงหงายพระหัตถ์ทั้งสองข้าง วางซ้อนกันบนพระเพลา กาลครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จ ไปประทับนั่งเสวยวิมุติสุขอยู่ใต้ร่มไม้จิก ชื่อว่า มุจลินท์ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศอาคเนย์ของต้นมหาโพธิ์ใหญ่ พลันบังเกิดมีฝนตกพรำอยู่ไม่ขาดสายตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืน ครั้งนั้นพญานาคราชแผ่พังพานปกคลุมเสมือนร่มเศวตฉัตร กั้นมิให้ฝนและลมหนาวพัดต้องพระวรกายพระพุทธองค์ อีกทั้งยังป้องกันเหลือบยุง บุ้ง ร่าน ริ้น  และ บรรดาสัตว์เลื้อยคลานทั้งมวลด้วย พระพุทธรูป ปางนาคปรก นี้ นิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปที่สักการบูชา ประจำวันของผู้ที่เกิด วันเสาร์ อาทิเช่น เจ้าพระคุณสมเด็จ พระมหาวีรวงศ์ ( ติสฺสมหาเถระ อ้วน ) อดีตเจ้าอาวาส วัดสุปัฏนาราม จ.อุบลราชธานี ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2446 ถึง 2470 และเป็นเจ้าอาวาสครอง วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร เลขที่ 2 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2475 ถึง 2485 ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เกิดวันเสาร์ ดังนั้นจึงนิยมสร้าง พระพุทธรูปปาง พระนาคปรก ไว้บูชา


อ่าน 0 ความคิดเห็น... >>

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2013 เวลา 23:17 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

หลวงพ่อพรหม วัดบางปูน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี พระที่คนรู้จักกันในชื่อ พระครูเทพโลกอุดร

ภาพและเรื่องโดย ประพนธ์ พรอุตสาห์

ภาพถ่าย หลวงพ่อพรหม อินฺทสุวณฺโณ วัดบางปูน ที่คนส่วนมากรู้จักกันในชื่อ พระครูเทพโลกอุดร หรือ หลวงปู่เทพอุดรสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรีเดิมเป็นเมืองเรียกกันว่า เมืองสิงห์ มีมาแต่สมัยใดไม่ปรากฏ ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ก็มีอยู่แล้ว โดยทรงจัดให้เมืองสิงห์เป็นหัวเมืองชั้นใน ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เมืองสิงห์ถูกจัดให้เป็นหัวเมืองจัตวา และในปี พ.ศ.๒๔๓๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงรวมเมืองสิงห์เข้าอยู่ใน มณฑลกรุงเก่า และในรัชกาลที่ ๖ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มณฑลอยุธยา และต่อมาได้ถูกยกเลิกไปเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๖ เมื่อมีการใช้พระราชบัญญัติ ว่าด้วยระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.๒๔๗๖


อ่าน 0 ความคิดเห็น... >>

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2013 เวลา 08:53 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

แจกฟรี ในวาระมหามงคล พระสมเด็จพญาไก่เถื่อน พิมพ์ปรกโพธิ์ รุ่นแรก หลวงพ่อประยูร วัดไก้จ้น อยุธยา

แจกฟรี! ในวาระมหามงคล พระสมเด็จพญาไก่เถื่อน พิมพ์ปรกโพธิ์ รุ่นแรก หลวงพ่อประยูร วัดไก้จ้น อยุธยาแจกฟรี! ในวาระมหามงคล พระสมเด็จพญาไก่เถื่อน พิมพ์ปรกโพธิ์ รุ่นแรก หลวงพ่อประยูร วัดไก้จ้น อยุธยาสำหรับในการ แจกฟรี ครั้งต่อไปก็คงเป็นในฉบับ 12 สิงหาคม 2556 วาระมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านผู้อ่าน ลานโพธิ์ จะแจก  พระสมเด็จพญาไก่เถื่อน พิมพ์ปรกโพธิ์ รุ่นแรก ของ หลวงพ่อประยูร วัดไก่จ้น อยุธยา ที่เมตตาสร้างมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2555 อย่างพิถีพิถัน ทั้งเนื้อหา


อ่าน 0 ความคิดเห็น... >>

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 03 พฤษภาคม 2013 เวลา 00:18 น. )

อ่านเพิ่มเติม...
หน้า 7 จาก 25