ลานโพธิ์ - สำนักพิมพ์บางกอกสาส์น

Tuesday
Jun 30th
ป้ายโฆษณา
หน้าแรก พระเกจิอาจารย์ สายตะวันออก-ตก-กลาง

สายตะวันออก-ตก-กลาง

พระครูศีลกิตติคุณ หลวงพ่ออั้น คนฺธาโร วัดพระญาติการาม อยุธยา

ภาพและเรื่องโดย เมธี ไทยนิกร

พระครูศีลกิตติคุณ หลวงพ่ออั้น คนฺธาโร วัดพระญาติการาม อยุธยาสำหรับประวัติของท่านมีอยู่ว่า เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2435 โยมบิดาชื่อ นายคล้าย ศุภสุข โยมมารดาชื่อ นางสมบุญ ศุภสุข ส่วนชาติภูมิของท่านคือบ้านท่าหิน ต.ธนู อ.อุทัย อยุธยา มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดาทั้งหมด 7 คนด้วยกัน (ไม่นับรวมตัวท่านซึ่งเป็นคนที่ 2) แต่ในที่นี้จะขอข้ามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไป โดยใคร่เอ่ยถึงเพียงน้องสาวที่ถัดจากท่านลงมา ซึ่งมีชื่อว่า นางฮิ่ม จันทนินทร์ เพียงคนเดียวเท่านั้น เพราะมีความสำคัญตรงที่ท่านผู้นี้เป็นโยมมารดาของ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร) วัดชนะสงคราม (ซึ่งเคยเอ่ยถึงอยู่หลายครั้งด้วยกัน)

สำหรับประวัติในช่วงเยาว์วัยนั้น คงไม่จำเป็นต้องกล่าวซ้ำในที่นี้ เพราะในตอนต้นๆ ได้เล่าไปแล้วอย่างค่อนข้างละเอียดหลากหลาย ขอข้ามไปช่วงที่บวชเป็นพระเลยทีเดียวดีกว่า หลวงพ่ออั้น ท่านบรรพชาอุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดพระญาติการาม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2456 โดยมี หลวงพ่อกลั่น ธมฺมโชติ เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อฉาย คงฺคสุวณฺโณ (เมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูรัตนาภิรมย์) วัดตองปุ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ส่วนคู่สวดอีกองค์ หรือพระอนุสาวนาจารย์นั้นไม่ปรากฏชัดว่าเป็นท่านผู้ใด คงได้แต่สันนิษฐานกันเพียงว่า น่าจะเป็น พระอาจารย์รอด วิฑุโร วัดอโยธยา (ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยอยู่วัดกะสังข์ และเป็นอาจารย์สอนมูลกัจจายน์ให้ท่าน หรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็น หลวงพ่อเลื่อง วัดประดู่ทรงธรรม) ได้รับฉายาว่า คนฺธาโร


อ่าน 0 ความคิดเห็น... >>

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2011 เวลา 13:40 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

สมด็จพระพุฒาจารย์ พุก วัดศาลาปูน

ภาพและเรื่องโดย เมธี ไทยนิกร

สมด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) วัดศาลาปูนสมด็จพระพุฒาจารย์ พุก วัดศาลาปูน สักเล็กน้อยดีกว่า เพราะหากจะว่าไปท่านองค์นี้ถูกเอ่ยถึงบ่อยครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้กล่าวประวัติของท่านสักที ทั้งๆ ที่น่าจะนำมาเสนอเอาไว้เพื่อให้ผู้อ่านพิจารณากันเองว่า ถ้า หลวงพ่อกลั่น ไปบวชที่วัดนั้นจริงๆ องค์ที่เป็นพระอุปัชฌาย์น่าจะเป็น เจ้าคุณ (สมเด็จ) พุก หรือ เจ้าคุณอาจ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ท่านนี้ พื้นเพเป็นคนนครชัยศรี (เมืองนครปฐม) เกิดในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อปีขาล จ.ศ.1156 หรือ พ.ศ.2337 แต่เข้ามาอยู่กรุงเทพฯตั้งแต่เมื่อครั้งยังเยาว์วัย ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 2 ได้อุปสมบท ณ วัดมหาธาตุ และศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมเรื่อยมา จนสามารถเข้าแปลหนังสือในสนามหลวงได้เป็นเปรียญ 3 ประโยค เมื่อ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) เสด็จมาประทับ ณ วัดนั้น ได้รับประทานแต่งตั้งเป็นฐานานุกรมที่ พระครูธรรมรุจี


อ่าน 0 ความคิดเห็น... >>

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2011 เวลา 11:14 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

หลวงพ่อเภา ปิยเถโร วัดพระญาติการาม อยุธยา

ภาพและเรื่องโดย เมธี ไทยนิกร

หลวงพ่อเภา ปิยเถโร วัดพระญาติการาม อยุธยา ประวัติสังเขปของศิษย์ หลวงพ่อกลั่น องค์นี้มีอยู่ว่า มีพื้นเพเป็นคน อยุธยา เกิดในตระกูลชาวนาเมื่อปีวอก พ.ศ.2427 บิดาเป็นคนเชื้อสายจีนชื่อ เปีย มารดาเป็นคนไทยชื่อ ไผ่ โดยหลังจากที่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. นามสกุลแล้ว ได้รับการขนานนามสกุลว่า กลัดเปีย มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดาทั้งหมด 5 คน ได้แก่
1. นางละม่อม ทองคำ
2. หลวงพ่อเภา ปิยเถโร
3. นายเปลี่ยน กลัดเปีย
4. นายห้อย กลัดเปีย
5. นางแหน เวฬุรักษ์


อ่าน 0 ความคิดเห็น... >>

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2011 เวลา 13:44 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

พระวิสุทธาจารเถร หลวงพ่อเลื่อง วัดประดู่ทรงธรรม อยุธยา

ภาพและเรื่องโดย เมธี ไทยนิกร

พระวิสุทธาจารเถร หลวงพ่อเลื่อง วัดประดู่ทรงธรรม อยุธยา หลวงพ่อเลื่อง ซึ่งมีประวัติสังเขปว่า ท่านเกิดที่บ้านคานหาม แขวงอุทัยใหญ่ เมืองกรุงเก่า (ปัจจุบันคือ อ.อุทัย จ.พรนครศรี อยุธยา ละแวกเดียวกับบ้าน หลวงพ่อศรี) เมื่อปีจอ พ.ศ.2405 (ปีเดียวกับ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ) ครั้นอายุได้ประมาณ 10 ปีได้เข้ามาเป็นศิษย์ วัดประดู่ทรงธรรม อยู่กับ หลวงพ่อศรี ซึ่งมีศักดิ์เป็นตา ต่อมาได้บรรพชาเป็นสามเณร ศึกษาอักขรสมัยและพระปริยัติธรรมในสำนักเดียวกันนี้ กระทั่งอายุครบ 20 ปี จึงได้อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดประดู่ทรงธรรม โดยมี หลวงพ่อศรี เป็นอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า สีลวฑฺฒโน หลังจากนั้นได้เจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาเป็นลำดับ กล่าวคือ


อ่าน 0 ความคิดเห็น... >>

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2011 เวลา 13:45 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

พระญาณไตรโลก (อาจ) วัดศาลาปูน

ภาพและเรื่องโดย เมธี ไทยนิกร


พระญาณไตรโลก (อาจ) วัดศาลาปูน เจ้าคุณอาจ องค์นี้เกิดเมื่อ พ.ศ.2378 เดิมเป็นศิษย์วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ และได้ติดตาม พระธรรมราชานุวัตร (พุก) ซึ่งเป็นน้องของย่ามาอยู่วัดศาลาปูน อยุธยา และอุปสมบทที่วัดนี้ ตอนมีอายุครบบวช (เมื่อ พ.ศ.2398) ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 4 เสด็จประพาสวังจันทรเกษม ทรงตั้งเป็น พระครูปลัดเถรานุวัตร ตําแหน่งปลัดเจ้าคณะกรุงเก่า (เมื่อ พ.ศ.2404) ภายหลังได้โปรดฯให้ย้ายไปครองวัดขุนญวน ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดพรหมนิวาส (สืบแทน พระครูพรหมเทพาจารย์ ซึ่ง พระจอมเกล้าฯ โปรดฯให้บวชแปลง เป็น ธรรมยุติ และย้ายไปเป็นเจ้าอาวาส วัดเสนาสนาราม องค์แรก หลังจากที่ทรงบูรณะ ขึ้นใหม่)


อ่าน 0 ความคิดเห็น... >>

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2011 เวลา 13:51 น. )

อ่านเพิ่มเติม...
หน้า 25 จาก 35