ภาพและเรื่องโดย สุธน ศรีหิรัญ

ตั๊กแตน แสนล้าน ของหลวงพ่อหลิม วัดสำโรง ต้นตำรับ ตั๊กแตนแสนล้าน เป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง และ บินไปไกลถึงมาเลเซีย มีบางรายนำไปใช้ได้ผลในทางป้องกันศัตรูจากการทำมาหากินเกจิอาจารย์ผู้สร้าง ตั๊กแตน แสนล้าน แต่เดิมคือ หลวงพ่อหลิ่ม มงฺคโล วัดสำโรง ตำบลสำโรง อ.นครชัยศรี นครปฐม ท่านเป็นพระสงค์องค์หนึ่งที่ควรค่าแก่การกราบไหว้ ด้วยมีศีลาจารวัตรน่าเลื่อมใสสมเป็นสาวกของพุทธองค์ ไม่เลือกมีเลือกจน ใครจะไปหาก็เจรจาด้วยมธุรสวาจา เมตตาเสมอเหมือนกันหมด ใครจะขออะไรไม่ขัดท่านให้ทั้งสิ้น ไม่สะสม เพราะท่านถือว่า พระต้องสละทั้งหมด ตั้งแต่กิเลสภายใน จนกระทั่งสมบัตินอกกาย โดยถือว่าสมบัติผลัดกันชม สะสมเอาไว้ก็หาเอาไปได้ไม่ มาอย่างไร ไปอย่างนั้น ยากดีมีจนเหมือนกันหมด ไม่มีใครอยู่ประจำโลกได้ทั้งสิ้น ครั้นเมื่อสิ้น หลวงพ่อหลิ่ม ไปแล้ว ศิษย์เอกของท่านคือ หลวงพ่อสม เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรีองค์ปัจจุบัน ได้รับการถ่ายทอดวิชาพุทธาคมมาครบถ้วน ทำ ตั๊กแตน แสนล้าน ได้ขลังไม่แพ้อาจารย์

ตั๊กแตน แสนล้าน หลวงพ่อหลิ่ม วัดสำโรง ต้นตำรับ ตั๊กแตน แสนล้านตั๊กแตน แสนล้าน หลวงพ่อหลิ่ม วัดสำโรง นครปฐม ตั๊กแตน แสนล้าน มีความศักดิ์สิทธิ์ในทาง โชคลาภ ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในทาง ค้าขาย เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อหลิ่ม สร้างเพื่อแจกแก่บรรดาศิษย์และผู้ไปร่วมทำบุญอายุครบ 5 รอบ เมื่อวันที่ 21 เมาายน 2515 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อหลิ่ม วัดสำโรง นครปฐม

การถัก ตั๊กแตน แสนล้าน นี้ ท่านจะทำในฤดูออกพรรษา ใช้ในทางค้าขาย ท่านให้แขวนเหนือประตูทางเข้าร้านค้าตั๊กแตน ถัก นี้ หลวงพ่อสม วัดสำโรง ท่านจะทำในฤดูออกพรรษา วิธีสร้าง ตั๊กแตน แสนล้าน หลวงพ่อหลิ่ม จะนำเอา ใบลาน หรือ พลาสติก ในภายหลังใช้พลาสติกเพียงอย่างเดียว เนื่องจากหลวงพ่อสม วัดสำโรง เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี องค์ปัจจุบัน ศิษย์เอก หลวงพ่อหลิ่มหาได้ง่ายและสวยงาม มาถักเป็นรูป ตั๊กแตน ซึ่งมีลักษณะเหมือน ตั๊กแตน จริงๆ มาก และมีความสวยงามมาก เนื่องจากความ วิจิตรบรรจง ของท่านที่ประณีตในการให้กำเนิด ตั๊กแตน แสนล้าน การถัก ตั๊กแตน นีท่านจะทำในฤดูออกพรรษาตลอดไปจนได้ จำนวนมาก เท่าที่จะทำได้ เมื่อเข้าพรรษา ท่านจะเริ่มปลุกเสกด้วยการประกอบธาตุแล้วปลุกเสกด้วยอาคม ตลอดไตรมาส ทุกวันเว้นไม่ได้ เด็ดขาด เคยมีลูกศิษย์ท่านแอบดูท่านปลุกเสกเล่าให้ฟังว่า ครั้งแรกต้องรีบเผ่นหนี เนื่องจาก ความตกใจ เพราะขณะที่ท่านนั่งหลับตาบริกรรมอยู่นั้น เขาได้เห็น ตั๊กแตน บินว่อนขึ้นไปในอากาศหลายสิบตัว และส่งเสียงสนั่นหวั่นไหว? ตั๊กแตน เหล่านั้นเป็น ตั๊กแตน พลาสติก ซึ่งวางอยู่ในกล่องข้างถาดบ้าง แล้วท่านจะเลือกเอา ตั๊กแตน ที่หล่นอยู่นอกกล่องหรือถาด ซึ่งถือว่าบินออกไปนั้นเป็นตัวที่ใช้ได้แล้ว ผู้เขียนเคยสอบถามท่านดูถึงเรื่องนี้ ท่านได้นั่งเฉยไม่ยอมพูดถึงเรื่องนี้ทั้งสิ้น พระอาจารย์เกตุ ฐิติสัมปันโน พระภิกษุ วัดสำโรง ซึ่งมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เล่าว่า กุฏิของท่านอยู่ติดกับกุฏิ หลวงพ่อหลิ่ม ยามค่ำคืนจะได้ยินเสียง ตั๊กแตน บินในห้อง หลวงพ่อหลิ่ม อยู่เสมอ

หลวงพ่อหลิ่ม วัดสำโรง ยืนกลาง เกจิอาจารย์ผู้สร้าง ตั๊กแตน แสนล้าน นอกจากเป็นศิษย์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ยังเป็นศิษย์ของหลวงพ่อพูน วัดสำโรง และหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ อีกด้วยหลวงพ่อหลิ่ม มงฺคโล มีความเข้มขลังทางพุทธาคมองค์หนึ่งของ จังหวัด นครปฐม นอกจากเป็นศิษย์ โบสถ์วัดสำโรง อ.นครชัยศรี นครปฐม สร้าง พ.ศ.2493หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ยังเป็นศิษย์ของ หลวงพ่อพูน วัดสำโรง และ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ อีกด้วย คือมีวิชาอาคมหลายสาย ท่านได้ปกครองคณะสงฆ์ วัดสำโรง ด้วยความเรียบร้อยดีจนถึงปี พ.ศ.2526 จึงได้มรณภาพลง สิริอายุรวมได้ 71 ปี ในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ ได้ถ่ายทอดวิชาพุทธาคมต่างๆ ที่เรียนรู้มาให้กับ หลวงพ่อสม ศิษย์เอกของท่านที่เฝ้าปรนนิบัติรับใช้ท่านติดต่อกันมานานถึง 10 ปี ด้วยท่านได้เล็งเห็นว่า หลวงพ่อสม เป็นพระที่มีศีลาจารวัตร ปฏิบัติศีลได้เคร่งครัด ปฏิบัติธรรมได้ด้วยจิตสงบนิ่งมีสมาธิเข้มแข็ง พอจะรองรับวิชาพุทธาคมที่ท่านสั่งสอนมอบให้ได้ ด้วยท่านได้พิจารณาแล้วว่า หลวงพ่อสม องค์นี้น่าจะสืบทอดดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดสำโรง ต่อจากท่านได้ มีวิชาเท่าใดจึงมอบไว้ให้ทั้งหมด หลังจาก หลวงพ่อหลิ่ม มรณภาพลง คณะสงฆ์จึงได้เลือกให้ หลวงพ่อสม สืบทอดตำแหน่ง เจ้าอาวาส วัดสำโรง แทน หลวงพ่อสม ก็มิได้ทำให้ หลวงพ่อหลิ่ม ผิดหวัง ได้มุ่งมั่นเจริญสติปัญญา ปฏิบัติธรรมด้วยความเคร่งครัด ฝึกฝนพุทธาคมอยู่อย่างสงบนิ่ง พร้อมกันนั้นก็พัฒนา วัดสำโรง ให้งอกงามไพบูลย์มากยิ่งขึ้น จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาทั้งชาวบ้านใกล้เรือนไกล จนมีชื่อเสียงลือเลื่องกระเดื่องนามว่า ท่านเป็น พระเถระที่มีศีลาจารวัตรงดงาม สงบนิ่งเยือกเย็น มีผลงานการพัฒนาทั้งทางธรรมและการศึกษาเจริญก้าวหน้ามั่นคง โดดเด่นในลุ่มแม่น้ำ นครชัยศรี จนในที่สุดคณะสงฆ์ได้ไว้วางใจ จึงได้มอบหน้าที่ให้เป็น เจ้าคณะ อ.นครชัยศรี ถือว่าเป็นตำแหน่งอันมีเกียรติภูมิยิ่ง สมดังความมุ่งหวังของ หลวงพ่อหลิ่ม ที่ไว้วางใจมอบภาระหน้าที่ให้ท่าน

รูปปั้นหลวงพ่อพูน ที่วิหารวัดสำโรง หลวงพ่อพูนตามประวัติเป็นเพื่อนกับ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา ฝึกเรียนวิช่ร่วมกัน รูปปั้นหลวงปู่นุช ที่วิหารวัดสำโรง ตามประวัติหลวงปู่นุชเคยเป็นเสือ ภายหลังกลับตัวบวช หลวงปู่นุชผู้นี้ไปมาหาสู่กัน เป็นประจำกับ หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก

ตั๊กแตน แสนล้าน หลวงพ่อสม วัดสำโรง ขณะนี้เป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง ในบรรดาพ่อค้าแม่ค้า หรือชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตลอดจนชาวบ้านทั่วไป บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปบูชา สามารถอธิษฐานขอพรให้ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ดังใจปรารถนา นอกจากนั้นยังใช้ปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ท่านที่อยากได้ ตั๊กแตน แสนล้าน และ ตะกรุด พุทธบารมีทวีโชคลาภ ไปบูชา สามารถเดินทางไปกราบนมัสการท่านได้ที่ วัดสำโรง ต.สำโรง อ.นครชัยศรี นครปฐม โทร.034-239-489 ท่านที่เคยไปวัดบางพระ (หลวงพ่อเปิ่น) ก็สามารถไปได้ถูก เพราะไปทางเดียวกัน แต่เลี้ยวขวาเข้า วัดสำโรง ก่อนถึงวัดบางพระหลายกิโล

( ที่มา : ย่อจาก ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1072 - 1073? เดือนมิถุนายน 2554 : ตั๊กแตน แสนล้าน หลวงพ่อสม วัดสำโรง อ.นครชัยศรี นครปฐม เรื่องและภาพโดย? สุธน ศรีหิรัญ )

ลิขสิทธิ์? 2011 ลานโพธิ์ - สำนักพิมพ์ บางกอกสาส์น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด. กรุณาอย่าตัดต่อ หรือ คัดลอกข้อเขียนเพื่อการแจกจ่ายทางอีเมลหรือโพสข้อเขียนลงบนเว็บไซด์ กรุณาใช้เครื่องมือของ เว็บไซด์ ลานโพธิ์ เพื่อแสดงความคิดเห็น.

Copyright Bangkoksarn Publishing 2011. Please don't cut articles from LanpoThai.com and redistribute by email or post to the web. You may share using our article tools.Add comment

Comments

  • No comments found