พระพุทธจุฬามณีศรีจอมจักรพรรดิ์

ภาพและเรื่องโดย แฉ่ง บางกระเบา

วัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม มี พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (อิฏฐ์) เป็นเจ้าอาวาส พระครูอาทรวิริยานุวัตร (ธีรวัจน์) เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส กำลังร่วมกันก่อสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์ จุฬามณี ซึ่งเป็นมหามงคลอันควรคู่แก่การบูชาสักการะอย่างยิ่ง อันว่า พระมหาธาตุเจดีย์ จุฬามณี เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จำลองมาจาก พระมหาธาตุเจดีย์ จุฬามณี ที่สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ตามคติโบราณซึ่งสืบเนื่องมาตามพุทธประวัติที่ว่า

เมื่อครั้นพระพุทธองค์เสด็จออกผนวช โดยเสด็จข้าม แม่น้ำอโนมา แล้วก็ทรงปลง พระเกศา พร้อมเครื่องอาภรณ์ที่ทรงออก เพื่อที่จะเสด็จออกผนวชแสวงหาโมกขธรรม ครั้นเมื่อปลงพระเกศาและอาภรณ์ที่ทรงออกแล้ว เทวดาได้นำไปบรรจุไว้ จุฬามณี บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้มี พระมหาธาตุเจดีย์ จุฬามณี เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีเทพยดา เทวดาปกป้องคุ้มครองรักษาอยู่ ผู้ที่จากภพนี้ไปหากได้ขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้ว จะต้องไปกราบนมัสการ พระมหาธาตุเจดีย์ จุฬามณี ทุกคนไป แม้เทวดาทั้งหลายก็ตาม เล่ากันว่า ได้ไปสนทนาธรรมกับ พระศรีอาริย์เมตไตรย ณ ที่บริเวณ พระมหาธาตุเจดีย์ จุฬามณี ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แห่งนี้ จึงนับว่า พระมหาธาตุเจดีย์ จุฬามณี เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐาน พระเกศาธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

วัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ซึ่งมีชื่อวัดว่า วัดจุฬามณี จึงได้ดำริสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์ จุฬามณี ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ประชาชนได้กราบไหว้ น้อมนำจิตเพื่อไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นนัยว่าแม้ยังไม่ได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จริง แต่ยังอยู่ในโลกนี้ก็สามารถไปกราบ พระมหาธาตุเจดีย์ จุฬามณี ที่ วัดจุฬามณี ไปพลางๆ ก่อน

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสได้ร่วมกันสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์ จุฬามณี โดยทางวัดได้สร้าง พระพุทธจุฬามณีศรีจักรพรรดิ์ ขึ้น เพื่อให้ผู้ร่วมทำบุญสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์ จุฬามณี ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว มีทั้ง เนื้อเงินแท้ องค์ละ 80,000 บาท ตลอดจน เหรียญเนื้อสำริด เหรียญละ 3,000 บาท ก็แล้วแต่กำลังว่าจะทำบุญได้ขนาดไหน
จึงขอเชิญชวนท่านไปร่วมทำบุญสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์ จุฬามณี กันเถอะ เตรียมไว้เผื่อได้มีโอกาสขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จะได้รู้จัก พระมหาธาตุเจดีย์ จุฬามณี และไปไหว้องค์จริงในสวรรค์ แต่วันนี้สร้างเอาไว้ไหว้ในโลกมนุษย์กันไปพลางๆ ก่อน

ผลบุญ อาจส่งท่านไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในอนาคตก็ได้

( ที่มา : ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1077 เดือนสิงหาคม 2554 :? พระจุฬามณี ออก วัดจุฬามณี ภาพและเรื่องโดย แฉ่ง บางกระเบา )


Add comment

Comments

  • No comments found